เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

กิจกรรมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค “กล่องแห่งความห่วงใย (LazadaCare)” แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค “กล่องแห่งความห่วงใย (LazadaCare)” แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายจริญ เอี่ยมยัง นายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย พร้อมทั้งนายวรวุฒิ เสวีวัลลภ นายสมโภช เรืองไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางพลีน้อย ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค “กล่องแห่งความห่วงใย (LazadaCare)” แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest