เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
นายจริญ เอี่ยมยัง
นายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
สายด่วนนายก 0-2337-6241

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

Bangphlinoi Subdistrict Municipality

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

นายสุรชัย แหวนเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สายด่วนปลัด 08-7703-5960
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"
 • 1 ป้ายประกาศ 2 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 ป้ายประกาศ 3 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ป้ายประกาศ 4 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 ป้ายประกาศ 5 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 ป้ายประกาศ 6 ( ดู 0 ครั้ง )

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

วัดบางพลีน้อย

Bang Phli Noi Temple

 • 26 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว4569 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 26 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว4568 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

 • 26 พ.ย. 2564

  สป0023.5/ว868 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำ...

 • 26 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว867 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่...

 • 26 พ.ย. 2564

  สป0023.3/ว864 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลบางพลีน้อย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

@

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
24
คน
icon
สัปดาห์นี้
187
คน
icon
เดือนนี้
639
คน
icon
ปีนี้
2275
คน
icon
ทั้งหมด
2275
คน
แผนที่
เขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
Share on Line
Share on Pinterest