กองช่าง

 

นายนายฐิติณัฐ รุจิโกไศย
รก.ผอ.กองช่าง
 
 
นายบวร ไชยวรรณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

นายฐิติณัฐ รุจิโกไศย นายธีรวัฒน์ ยอดจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน ผ.ช.ช่างไฟฟ้า

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI