แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖

.........................................................................................

ควบคุมภายใน  ประจำปี  2561  (ดูรายละเอียด)

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2020 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI