สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายจรินทร์  เอี่ยมยัง
ประธานสภาเทศบาล
 
นายสำราญ  หมุดธรรม
รองประธานสภาฯ

 

นายสมพงษ์  ชื่นพลี นายวิชา  ภูติเกียรติขจร
สมาชิกสภาฯ เขต1 สมาชิกสภาฯ เขต2
   
นายชนะ  หมุดธรรม นายวิเชียร  เสวีวัลลภ
สมาชิกสภาฯ เขต1 สมาชิกสภาฯ เขต2
   
นายศักดา  หมุดธรรม นายสายัญ  อิ่มละเอียด
สมาชิกสภาฯ เขต1 สมาชิกสภาฯ เขต2
   
นายสุทธิพงศ์  ดีดิษฐ์ นายเสวย  งามขำ
สมาชิกสภาฯ เขต1 สมาชิกสภาฯ เขต2
   
 
  นายประสิทธิ์  เหมือนสีภี
  สมาชิกสภาฯ เขต2
   
 
  นายวรวุฒิ  เสวีวัลลภ
  สมาชิกสภาฯ เขต2

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI