ป้ายประชาสัมพันธ์

   

ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางมายังตำบลบางพลีน้อย

1. จัดระบบและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

2. ให้บริการในการแจ้งบอกเส้นทางและที่พัก

3. ดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อการให้บริการนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบางพลีน้อย

ติดต่อได้ที่หมายเลข  02—3376241

แหล่งท่องที่ยว

วัดบางพลีน้อย 
รูปปั้นพญาวานร
ใหญ่ที่สุดในโลก

 

แผนที

 

วัดนาคราช(สังกะสี)    เขี้ยวเสือหลวงปู่นก

 

แผนที่

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

แผ่นพับข้อมูลการท่องเที่ยว

   

สำรวจความคิดเห็น  

ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาด้านใด

ถนน, ทางเท้า - 0%
ไฟฟ้า - 0%
น้ำประปา - 50%
ลำคลอง - 50%
สุขภาพ-อนามัย - 0%
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ - 0%
เด็ก, สตรี - 0%
อาชีพ - 0%
สิ่งแวดล้อม, ขยะ - 0%

Total votes: 2
   

ค้นหาด้วย google
   
ลิขสิทธิ์ © 2019 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI