ป้ายประชาสัมพันธ์

   

Global News

กิจกรรม
IMAGE มอบถุงยังชีพCOVIT-19
วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลบางพลีน้อยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง... Read More...
IMAGE อบรมทำหน้ากากอนามัย
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
... Read More...
IMAGE แจกหน้ากากอนามัย
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลบางพลีน้อยมอบชุดวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)... Read More...
   
   

สำรวจความคิดเห็น  

ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาด้านใด

ถนน, ทางเท้า - 0%
ไฟฟ้า - 0%
น้ำประปา - 50%
ลำคลอง - 50%
สุขภาพ-อนามัย - 0%
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ - 0%
เด็ก, สตรี - 0%
อาชีพ - 0%
สิ่งแวดล้อม, ขยะ - 0%

Total votes: 2
   

ค้นหาด้วย google
   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI